Styrelsen 2016

Ordförande: Stefan Davidsson

Kassör: Rickard Johansson

Sekreterare: Jörgen Olsson

Ledamot: Johan Håkansson

Ledamot: Roger Denborg

Suppleant: Maria Borghem

Suppleant: Patrik Agardh

Patrik